1Sža/36/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.10.2015 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Mazhar Hussain SYED
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad Bratislava