1Sža/36/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec


Účastníci:
Mazhar Hussain SYED, Pakistan
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Košice - letisko, PPZ, UHCP, RHCP Prešov