1Sža/35/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Mohammed ABDULLAH, Bangladéš
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly Zboj, PPZ, ÚHCP, RHCP Sobrance