1Sža/28/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.09.2014 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Mohamed KH A Bashir, Líbya
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad