1Sža/26/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.05.2015 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Sukhjit SINGH
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava