1Sža/24/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.05.2015 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Xiangyun XU
c/a
Prezídium PZ, ÚHCP, RHCP Banská Bystrica, OCP PZ Trenčín