1Sža/24/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.12.2013 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.


Účastníci:
Iryna Adamovna Sidziki
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad