1Sža/23/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.08.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Eraj Jusufi
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly Topoľa