1Sža/22/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.07.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Mokhtar Siddig Mohammed
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad