1Sža/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.03.2015 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Vikramjeet Singh
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad