1Sža/2/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.02.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Justin Woachi Patoupe
c/a
Ministerstvo vnútra SR