1Sža/18/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.07.2014 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Miroslav Gavalec PhD.


Účastníci:
Ali Hasen
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Košice - letisko