1Sža/18/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.07.2013 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.


Účastníci:
Ali Muhamad Massum
c/a
Riaditeľstvo cudzineckej polície BB