1Sza/16/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.08.2016 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
AJLJARO ALOKLA Hesham
c/a
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Bratislava