1Sža/16/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.08.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Reza Mohaghegh, Iránska islamská republika
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad, Bratislava