1Sža/14/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.06.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.


Účastníci:
John Castro Okehi
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava