1Sža/1/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.03.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Vasyl Nalapko c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad