1Sža/11/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.06.2014 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Judali Echreme Jerbechce Nkokolo
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad