1So/83/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.12.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Vladislav Štock, Chminianska Nová Ves
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava