1So/76/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.12.2014 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Štefan Žuffa, Fiľakovo
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava