1So/74/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.01.2015 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Richard Menzel, Malá Ida
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava