1So/7/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Alena Jendrálová
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie