1So/70/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.06.2013 09:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko

Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.


Účastníci:
Anna Máčková
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie BA