1So/65/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.09.2015 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
PaeDr. CSc. Jozef Smerecký
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava