1So/61/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.08.2014 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Ing. Miroslav Trenčan, Banská Bystrica
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava