1So/5/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.02.2014 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Stanislav Polhoš
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie BA