1So/45/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.09.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Stanislava Gaborová
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie BA