1So/35/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.08.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Miroslav Tichý, Strečno
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava