1So/26/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.08.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Mária Ballová
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava