1So/24/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.12.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Pavol Bakálik c/a Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava