1So/22/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.01.2015 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
MUDr. Ján Kelemen, Dudince
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava
Termín zrušený