1So/19/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.06.2014 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Monika Pružová
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie