1So/13/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.12.2014 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec


Účastníci:
Katarína Spišáková, Košice
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava