1So/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2014 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
JUDr. Ladislav Pirovits
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie