1So/105/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.12.2015 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
JUDr. Milan Baran
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava