1So/10/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec
JUDr. Elena Berthotyová


Účastníci:
Milan Garbiar c/a Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava