1Obo/9/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.02.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD


Účastníci:
Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava
c/a
JUDr. Július Goga, SKP PD Agrokombinát Dolná Nitra vo Veľkom Cetíne
o vylúčenie pohľadávky z konkurznej podstaty
Termín zrušený