1Obo/9/2012

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.03.2014 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková


Účastníci:
ACK Auto s.r.o., Prešov

c/a

JUDr. Jana Závodská, SKP úpadcu GEOCONSULT a.s., Košice

o vylúčenie nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty