1Obo/77/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Ing. Benjamín Petrík, správca konkurznej podstaty úpadcu Agrodružstvo Jastrabie n. T.,

c/a

Obec Jastrabie nad Topľou

o zaplatenie sumy 61 351,67 eur