1Obo/74/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 14.08.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD


Účastníci:
JASENKA družstvo, Humenné
c/a
HALDY družstvo, Humenné
o zaplatenie sumy 26 887,07 eur s príslušenstvom