1Obo/58/2012

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman

Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Katarína Struhárová, Bratislava

c/a

1. dôchodková a. s., Bratislava

o zaplatenie 17 885 Sk