1Obo/57/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.08.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Seman
Členovia senátu: JUDr. Hullová
JUDr. Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Slovenský pozemkový fond

c/a

Ing. Chúťka - SKP PD v Tesárskych Mlyňanoch

o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty