1Obo/46/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.06.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr.Andrea Moravčíková


Účastníci:
Ján Daňko

c/a

JUDr. Jana Závodská SKP úpadcu SNAHA

o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty