1Obo/44/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2014 08:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
LK TRADE, spol. s r.o., Košice

c/a

Dipl. Ing. Miloš Friščák, Žilina

o zaplatenie sumy 12 082,59 eur s prísl.