1Obo/42/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2013 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Štefan Šatka
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
AGROPEST, spol. s.r.o, Veľký Cetín
c/a
Július Goga,SKPÚ PD Agrokombinát, Dolná Nitra