1Obo/4/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2015 10:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Adrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Chirana T.Injecta, a. s., Stará Turá
c/a
JUDr. Vlasta Olekšáková, SKP úpadcu Sparta, a. s., Dolný Kubín
o vylúčenie z konkurznej podstaty