1Obo/40/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2014 09:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
František Horváth, Šaľa

c/a

JUDr. Eva Hlaváčová, Nitra za vedľajšej účastníčky Marta Jehlárová, Nitra

o zaplatenie 447 662,24 eur