1Obo/38/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 15.01.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Štefan Šatka
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
1/ MVDr. Štefan Kollár, Levoča
2/ JUDr. Silvia Kollárová, Levoča
c/a
Ing. Dagmar Prividi, SKPÚ LIEHOFRUCT WHITE LADY
s. r. o., Levoča