1Obo/37/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Hullová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Moravčíková, Phd.


Účastníci:
Olívia Olaszová, Nám. Hraničiarov 5, Bratislava, zast. JUDr. Miroslav Pekár, advokát, Krížna 44, Bratislava
c/a
JUDr. Anton Tichý, M.R. Štefánika 20, Pezinok, správca konkurznej podstaty úpadcu Stavebné bytové družstvo Viktória, Miletičova 1, Bratislava

o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty
termín zrušený