1Obo/35/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.06.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr.Hullová
Členovia senátu: JUDr.Izakovičová
JUDr.Moravčíková,PhD.


Účastníci:
Milan Chmelár, Lehota 411, 951 36 Lehota
c/a
Ing.Vladimír Viktor - DYNAMIK, Stavebná firma, Štúrová 22, Nitra

o zaplatenie 21 217,52 eur